Audyt logistyczny oferowany przez firmę Aspekt

Audyt logistyczny wykonywany przez firmę Aspekt jest dogłębną analizą, na bazie jakiej specjaliści kolejno doradzają przedsiębiorcom i wdrożą zalecone zmiany. W efekcie, następuje optymalizacja realizacji procesów i działania infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwie jaki należy do klienta. Klienci mogą wybrać, czy chcieliby zdecydować się na quick check, czy audyty pogłębione.

W pierwszym wypadku zdefiniowane zostają obszary krytyczne. W drugim audyty nazywa się jako procesowe i poszerzone są one o konkretne rekomendacje oraz wdrożenia. Klient może wobec tego decydować się na dalszą współpracę, gdy realizowane są podpunkty z katalogu takie jak automatyka przemysłowa lub inne.

Zakres działań w czasie wszystkich audytów to: analiza skuteczności procesów, analiza oraz optymalizacja transportu wewnętrznego, analiza i optymalizacja tras dostaw, projekty magazynów i infrastruktury magazynowej, a także optymalizacja geograficzna i lokalizowanie centrów dystrybucji.

Analiza efektywności procesów odnosi się do stref takich jak: składowanie oraz optymalizacja stanów magazynowych, kompletacja dostaw, wewnętrzny ruch towarowy, a także procesy załadunku i transportowania. Szczegółowy audyt zawsze znajduje newralgiczne dla konkretnego zakładu sfery i na tej podstawie ustalane są dalsze zasady współpracy.

Dodaj komentarz