Brama domu – w jaki sposób wybrać?

Brama stanowi koniecznie potrzebny motyw budowlany zarówno jako wejście do kamienicy, na klatkę schodową, wtedy bramą nazywa się po prostu drzwi wejściowe, czy też w formie części ogrodzenia, furtka przy wejściu na podwórko. Jednakże przeważnie pod pojęciem brama rozumiano bramę grodzką, która w dawnych czasach była niezbędnym elementem fortyfikacji grodzkich.

Przekroczenie bramy miejskiej w wiekach średnich nie było bynajmniej łatwą do zrobienia sprawą. Mury miejskie były najbardziej pilnowanym elementem grodu, doglądanego od strony kilkudziesięciu strażników, którzy za dnia przepuszczali pieszych i bydło do miasta (najczęściej jeśli akurat trwał dzień targowy oraz w grodzie urządzany był kiermasz albo inne święto), natomiast po zmroku bramy grodu były zawierane aby żaden intruz nie mógł się wedrzeć do wewnątrz. Tylko nieliczny mógł, wejść do grodu w czasach średniowiecza. Wartownicy mogli zatrzymać dowolnego obywatela, jeżeli sposobem ubierania się albo zachowaniem wywoływał ich wątpliwości.

Głównym założeniem było wpuszczanie tylko obywateli grodu, handlarzy, majstrów, tudzież teatrzyków objazdowych albo dyplomatów, minimalizowanie zaś ryzyka wpuszczenia złodziei, złoczyńców oraz wszelkiej maści łotrów, którzy z założenia rozpoczynali aktywność po zachodzie słońca. Toteż każdy z obywateli grodu mając świadomość, że zbytnia beztroska mogłaby dla nich oznaczać nocowanie pod granicami grodu, usiłowali tak organizować swoje sprawy, aby przejść przez miejską furtę nim zajdzie słońce aby nie narażać się w tej sytuacji na nocowanie daleko od ich łóżka. Jednocześnie, z myślą o podróżnych, którym nie dane było dostać się do miasta za dnia, pod jego murami, istniały szynki i zajazdy dla wędrowców. Średniowieczne podania o Lajkoniku opowiadają że brama miejska ocaliła Kraków przed atakiem tatarskim. Żadna walka się nie odbyła, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Dość było tylko zamknąć bramę, aby zapobiec atakom.

Dodaj komentarz