Konstrukcja oraz podział kas fiskalnych

Strefa Wiedzy to kategoria na stronie internetowej POSNET POLSKA S.A., w jakiej znajduje się specjalny tekst poświęcony konstrukcji oraz klasyfikacji kas fiskalnych. Dostępne na rynku kasy fiskalne składają się z: klawiatury, wyświetlacza, drukarki a także modułu fiskalnego. Moduł fiskalny to wiodący element każdej kasy fiskalnej. Ten układ elektroniczny dysponuje nieusuwalną pamięcią, w jakiej zapisane są wszystkie wiadomości o operacjach zrobionych na kasie. Pamięć kasy fiskalnej odnotowuje spis wszystkich produktów oraz świadczeń, jakie są możliwe do zrealizowania w konkretnym przedsiębiorstwie.

W pamięci urządzenia zapisane są również: kod kreskowy, cena, stawka podatku VAT dla określonych towarów. W czasie transakcji wystarczy, że sprzedawca poda kod produktu, a software kasy znajdzie w katalogu danych inne wiadomości na jego temat. Po potwierdzeniu dystrybucji kasa wydrukuje paragon. Pamięć modułu fiskalnego przewidziana jest na mniej więcej pięć lat codziennej pracy konkretnej kasy fiskalnej. Moduł zabezpieczony jest plombą na obudowie kasy, jaką może usuwać tylko obsługa serwisowa. Co 2 lata dostępne kasy fiskalne muszą przechodzić przez obowiązkowy przegląd techniczny, jaki odnotowany jest w książce serwisowej kasy. Kasy fiskalne podzielone są na: mobilne, średnie oraz systemowe.

Każdy przedsiębiorca sam podejmuje decyzję o tym, jaka kasa okaże się najbardziej przystosowana do jego działalności. terminal POS to urządzenia multifunkcyjne, dlatego warto dowiedzieć się, jakie modele będą dopasowane do wykazanego modelu biznesowego. We wspomnianym tekście można zapoznać się ze wszystkimi detalami. Abstrahując od modelu, każda kasa fiskalna potrzebna jest do zrobienia zsumowań z systemem fiskalnym. Dostępne na rynku kasy fiskalne, które dopuszczane są do obiegu powinny posiadać homologację, czyli dokument potwierdzający zgodność urządzenia z bieżącymi przepisami administracyjnymi a także ustaleniami technicznymi. Jest on przyznawany przez GUM. Natomiast, przystąpienie do ewidencjonowania na kasie rachunkowej w trybie fiskalnym dookreśla fiskalizacja.

Dodaj komentarz