Kurs motorowodny, podczas jakiego standardy International Sailing Schools Association dostosowane są do polskich okoliczności

Kurs motorowodny, rozdzielony na część teorii i praktyki odbywa się w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół kwestii związanych z budową oraz obsługiwaniem jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się wszystkiego, co jest powiązane z manewrowaniem oraz pozostałymi operacjami na wodzie.

Poruszane są kwestie pozostające w zgodzie z przepisami PZMiNW. W efekcie, kurs motorowodny można zdać wyjątkowo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przystosowanych oraz urządzonych motorówkach, na jakich pływanie jest czymś przyjemnym. Zajęcia w takiej części dotyczą też prac bosmańskich w porcie, jak i odwołują się do robienia manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy odpowiedzieć na siedemdziesiąt pięć zapytań. Żeby zdać, prawidłowej odpowiedzi trzeba udzielać na sześćdziesiąt pięć pytań.

W części praktycznej ma miejsce sprawdzian wzorowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest również umiejętność kierowania załogą a także praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych a także do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz po innego typu wodach morskich w obrębie dwóch mil morskich od brzegu, w porze dziennej.

Wszystkie informacje na temat szkolenia można wyszukać na stronie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują standardy International Sailing Schools Association, aczkolwiek dopasowane do krajowych okoliczności. I z tego powodu poleca się zdobywać uprawnienia w tym centrum szkoleniowym. Szkolenia są przystosowane personalnie do oczekiwań kursantów, a o ile pojawia się taka potrzeba, to przeprowadzane są kursy indywidualne.br>

Dodaj komentarz