Na studiach – urlop dziekański – co powinieneś o nim wiedzieć?

Osoby, jakie inicjują studia na wyłonionym przez siebie kierunku, na ogół planują skończyć je jak najszybciej. Są niemniej jednak sytuacje, w których potrzebne jest przerwanie nauki. Może być to podyktowane różnorodnymi przyczynami. Osoby, które muszą na pół roku bądź rok zrezygnować z czynnego asystowania w wykładach oraz ćwiczeniach, są w stanie skorzystać z opcji, jaką jest urlop dziekański. Z reguły tak oznaczaną dziekankę bierze się z powodu problemów zdrowotnych.

Sytuacja, w jakiej ktoś ciężko choruje, wymaga hospitalizacji czy przeprowadzenia karkołomnych zabiegów leczniczych jest naturalnie niemożliwa do przewidzenia. Jednocześnie choroba nie może oznaczać zamknięcia drogi do kariery zawodowej czy uzyskania wyższego wykształcenia. Wskutek tego osoby, jakim przydarzają się poważne problemy zdrowotne są w stanie skorzystać z tak oznaczanej dziekanki zdrowotnej. By pozyskać zgodę na tego rodzaju urlop dziekański potrzebne jest wcześniejsze przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach. Niewątpliwie trzeba to zrobić w trakcie trwania danego semestru nauki, a nie po jego zakończeniu, choć często się zdarza, że dziekan w takich sprawach podejmuje decyzję działającą wstecznie. Inne powody urlopu.

Z dziekanki korzystać są w stanie też osoby w innych sprawach życiowych. Nieraz zdarza się, że z opcji semestralnego urlopu dziekańskiego wykorzystują na przykład studentki, jakie urodziły dziecko i przez pierwsze miesiące jego życia pragną być z maleństwem non stop. Z urlopu takiego korzystają także osoby zmuszone przez okoliczności życiowe do opieki and chorym członkiem rodziny. Mimo to podanie o użyczenie urlopu dziekańskiego składają także osoby, które chcą pojechać na rok lub też pół roku za granicę w celach zarobkowych. W każdej sytuacji oczywiście należy w dziekanacie złożyć odpowiednie podanie z wyjaśnieniem powodu, dla jakiego chce się wziąć urlop dziekański. Na tej podstawie dziekan wydziału ma prawo wyrazić zgodę. Po skończeniu okresu urlopu należy także napisać podanie o tak nazywaną reaktywacje na studiach oraz zrealizować ewentualne różnice programowe.

Dodaj komentarz