Reguła dźwigni jako sposób na znaczące dochody z inwestycji w waluty lub produkty bankowe

Żeby zacząć inwestować pieniądze oraz zyskiwać na giełdzie walutowej, pod żadnym pozorem nie należy być oryginalnym „rekinem finansowym” obracającym obfitym kapitałem. Tutaj wystarczy być posiadaczem 1000 złotych, który przy odpowiednim zainwestowaniu ma prawo przynieść jego posiadaczowi duże przychody inwestycyjne. Jest to możliwe to właśnie dzięki skorzystaniu z tak zwanej dźwigni lub też lewara, czyli możliwości obracania zwielokrotnioną wartością zainwestowanych pieniędzy oraz tym samym zwielokrotnieniu prawdopodobnego zysku.

Na przykład, jeśli gracz rozporządzający 1000 złotych zagra w oparciu o dźwignię wynoszącą 1 : 200, jego kapitał (1000 zł) zostaje automatycznie pomnożony przez 200, innymi słowy wynosi 200 000 zł. W ten sam sposób rośnie nie jedynie ilość „wirtualnych” pieniędzy, jednakowoż jednocześnie o 200 razy zwiększa się suma prawdopodobnego zysku. Niestety, w przypadku, kiedy decyzja inwestycyjna jest nieudana, gracz wykorzystujący zasadę dźwigni ponosi całkowitą klęskę, albowiem jego strata nie wynosi wstępnie zainwestowane 1000 zł ., lecz wartość uzyskana dzięki dźwigni, inaczej owe 200 000 zł. Bodajże w największym stopniu pewną oraz obarczoną niewielkim ryzykiem metodą inwestowania pieniędzy jest ich lokowanie w produkty bankowe.

Aktualnie banki proponują swoim kontrahentom coraz bardziej innowacyjne towary inwestycyjne począwszy od szablonowych lokat terminowych po niezwykle rozbudowane produkty strukturyzowane, takie jak obligacje, akcje spółek, papiery korzystne, waluty obce, kruszce, surowce oraz wiele innych – przetestuj, co poleca Roman Ziemian. Są to jednakże towary inwestycyjne entuzjastyczniej wybierane przez poważnych przedsiębiorców obracających kolosalnymi sumami pieniędzy, niż przez osoby prywatne.

Dla tej grupy konsumentów, bankowcy przygotowali lokaty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe. Są to z pozoru niesłychanie pokrewne artykuły, jakich zadaniem jest przyniesienie ich posiadaczom pewnych dochodów w postaci odsetek naliczonych od ulokowanych kapitałów. Różnica między tymi towarami polega wyłącznie na dostępie inwestora do swoich pieniędzy. W przypadku lokat terminowych w okresie ich trwania, inwestor nie ma dyspozycji ich zwiększania ani uszczuplania.

Dodaj komentarz