Tanie ubezpieczenie OC – gdzie zakupić?

W stworzonym przez nas kraju zgodnie z prawem o ruchu drogowym jakikolwiek pojazd mechaniczny, który posiada obowiązującą rejestrację, musi mieć ubezpieczenie obowiązkowe, powiązane z odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody komunikacyjne – takie zabezpieczenie nazywane jest w skrócie OC.

Obejmuje ono takie sytuacje, kiedy postać użytkująca w danej chwili pojazd (nie musi to być posiadacz pojazdu) sprawi szkody w skutku czy to kolizji drogowej, czy wypadku, przy czym pojęcie szkoda obejmuje zarówno szkody materialne, jak na przykład uszkodzenie drugiego pojazdu, jak także oraz odniesiony szwank na zdrowiu innych ludzi, włączając z utratą życia przez dane osoby. Chwilowo obowiązujące przepisy ustaliły, że ubezpieczenia i odszkodowania w tym zakresie są obowiązkowe, bowiem przecież w pewnych sprawach powstałe szkody mogą być o niezwykle kolosalnej wartości, w owym czasie jednostka prywatna jako sprawca zdarzenia nie będzie w pewnych sytuacjach miała możliwości naprawienia tej szkody, a wobec tego wypłaty zadośćuczynienia w takim zakresie, żeby było ono całkowitą rekompensatą. Jest dosyć znamienne, że pojazd ubezpieczony w zakresie OC nie podlega procedurze, że jego właściciel dostanie odszkodowanie – bezsprzecznie wtedy, kiedy jest sprawcą zdarzenia drogowego – to posiadane odbezpieczenie zdejmuje z niego odpowiedzialność obywatelską za to, co się stało – sytuacje te nie obejmują bezsprzecznie odpowiedzialności oddanej sprawcy wypadku lub kolizji drogowej, jest to totalnie oddzielny rozdział. Jednak sprawca wypadku, jeżeli poniesie szkodę materialną, również może otrzymać zadośćuczynienie, na przykład za rozbity pojazd, jeżeli będzie posiadał inne zabezpieczenie komunikacyjne, a w następstwie tego autocasco – w owym czasie ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie w każdym przypadku (akceptowalne jest wyłączenie wypłaty odszkodowania w niektórych sytuacjach, jak na przykład sprawienie szkód w stanie nietrzeźwym lub ewentualnie pod wpływem alkoholu).

W sytuacji, jeżeli właściciel zarejestrowanego w Polsce pojazdu mechanicznego nie opłaci ubezpieczenia OC, a kwestia ta wyjdzie na jaw, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzuci karę na właściciela pojazdu o równowartości 750 euro.

Opinie do publikacji

Dodaj komentarz