Z jakiego powodu powinniśmy zatroszczyć się o planetę? Zainwestuj w fotowoltaikę

Ekosystem to ważne pojęcie następujące w ekologii. Najprościej rzecz ujmując, ekosystem stanowi układ ekologiczny, dążący się na danej przestrzeni. Nie jest ona ściśle oddzielona, ponieważ granice ekosystemu są raczej niewyraźne – gruntownie przedstawia to montaż paneli fotowoltaicznych. Składają się na niego biocenoza i biotop. Pierwsza w wymienionych oznacza ożywioną część ekosystemu. Są to w takim razie rośliny, zwierzęta, a także niezauważalne gołym okiem drobnoustroje. Biotop natomiast stanowi nieożywioną część przyrody, inaczej różnego typu skały, piaski, żwir. W ekosystemie wyróżniamy dwa rodzaje organizmów, różniących się sposobem zdobywania związków odżywczych. Są to autotrofy, inaczej producenci oraz heterotrofy, inaczej konsumenci. Pierwsze z nich to w głównej mierze rośliny, jednak także glony oraz sinice, jakie w wyniku wyjątkowych procesów takich jak fotosynteza i chemosynteza samodzielnie wytwarzają niezbędne substancje organiczne.

Drugi typ systemów- konsumenci, jest cudzożywny, inaczej żywi się wytworzonymi przez autotrofy związkami pokarmowymi. Łańcuchy pokarmowe stanowią istotną część jakiegokolwiek ekosystemu. Tworzą one szereg zależności, dzięki jakim można wskazać wzajemne powiązania troficzne. Odnosi się to ściśle do pokarmu oraz roli, jaką obierają poszczególne organizmy. Jedynie ostatnie ogniwo łańcucha nie jest zjadane.

Wszelkie pozostałe, znajdujące się na różnych etapach, służą jako pokarm. Wyróżniamy dwa rodzaje łańcuchów pokarmowych. Pierwszy z nich to łańcuch detrytusowy. Wyróżnia go to, że początkowym ogniwem są saprofagi, inaczej organizmy, których pokarm stanowią martwe, będące w stanie rozkładu szczątki roślinne i zwierzęce. Później pojawiają się rośliny, jakie są zjadane przez zwierzęta. Ostatni element takiego łańcucha to zwierzę mięsożerne. Faworyzujemy w takim razie tutaj konsumentów pierwszego, drugiego rzędu i kolejnego rzędu, w zależności od ich miejsca w sieci troficznej. Oprócz łańcuchów detrytusowych eksperci w dziedzinie ekologii prezentują także łańcuch spasania. Tu z kolei pierwszym ogniwem jest zazwyczaj roślina, a kolejne stanowią konsumenci uszeregowani wedle numerów rzędu.

Dodaj komentarz